1611 - 2003 start POCZĄTKI WIEK XX GRUPY ZASADY PORADY PROGRAM GALERIA KONTAKT LINKI

PIESZA PIELGRZYMKA ŻYWIECKA NA JASNĄ GÓRĘ
 

Historia

Chronografia albo Dziejopis Żywiecki 

O początkach Pielgrzymki Żywieckiej dowiadujemy się z kroniki zatytułowanej "Chronografia albo Dziejopis Żywiecki w którym roczne dzieje spraw przeszłych, starodawnych miasta Żywca i pobliskich jego miejsc znajdują się. A ten jest z różnych autorów, pism i wiadomości zebrany i wypisany, a w żywą i trwałą pamięć miastu żywieckiemu jako ojczyźnie swojej miłej ofiarowany roku Pańskiego 1704, przez sławnego Andrzeja Komonieckiego wójta na ten czas żywieckiego, manu propria."

Wartość historyczną tej kroniki potwierdzili pracownicy naukowi Pracowni Wydawnictw Źródłowych Instytutu Historyczno-Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowali oni rękopis Komonieckiego do wydania drukiem, co miało miejsce w 1987 r. nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. 


Widok kościoła parafialnego w Żywcu sprzed wielkiego pożaru w 1711 roku. Rysunek z Dziejopisu Żywieckiego A. Komonieckiego

Andrzej Komoniecki żył w latach od około 1659 do 1729 roku. Od 1686 był burmistrzem Żywca, a od 1688 do śmierci piastował urząd wójta. Zasłynął jako autor kroniki opisującej dzieje miasta i jego okolic od czasów najdawniejszych do jemu współczesnych. Z racji piastowanego stanowiska, miał dostęp do dokumentów urzędowych nie tylko świeckich, ale również kościelnych.  Ufundował w Żywcu kościółek pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Sam był członkiem Bractwa Różańcowego działającego w Żywcu. Organizował też kolejne pielgrzymki z Żywca na Jasną Górę.
  1 2 3 4 5  
 

|  START  |  POCZĄTKI  |  WIEK XX  |  GRUPY  |  ZASADY  |  PORADY  |  PROGRAM  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  LINKI  | 

||  Przygotowano dla przeglądarki Internet Explorer   ||   Rozdzielczość min. 800x600   ||   Polskie znaki w standardzie ISO-8859-2   ||
© Copyright by Peregrinus Scribus, Żywiec 2003